ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងតាម សារអេឡិចត្រូនិក៖……. ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ៖…….ឬអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យផ្ទាល់។ សម្រាប់ម៉ោងធ្វើការ ពួកយើងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅ ពីម៉ោង ៨ព្រឹកដល់ម៉ោង៥:៣០ល្ងាច។

Contact Us


ការិយាល័យ

អាសយដ្ធាន: ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី ភ្នំពេញ (ចម្ងាយ ៥ គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ)


លេខទូរសព្ទ: (+885) 95 812 168 / 81 921 168 / 81 835 168 / 81 832 168


អុីម៉ែល: info@roseplasticscambodia.com.kh


ម៉ោងធ្វើការ: ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសៅរ៍ / ម៉ោង 8:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច