បណ្ណាល័យវិចិត្រសាល

កម្រងរូបភាព

សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់ អាល់ប៊ុមរូបភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន​ Rose Plastics យើងខ្ញុំ។ នៅទីនេះពួកយើងនឹងបង្ហាញពីស្នាដៃតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗ ហើយ អតិថិជនទាំងអស់អាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈរូបភាពឯកសារទាំងអស់នេះបាន។